Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Tin học - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Có đáp án)

(Bản scan)

Bài 2: (7.0 điểm) AI LÀ TRIỆU PHÚ

Để tham gia trò chơi “Ai là triệu phú” của đài Truyền hình Việt Nam VTV3, các ứng cử
viên cần trả lời nhanh câu hỏi của người dẫn chương trình: Sắp xếp các từ theo thứ tự bảng chữ
cái (gọi là thứ tự từ điển). Ứng cử viên nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được chọn tham gia
trò chơi này.

Người dẫn chương trình đưa cho các ứng cử viên một xâu kí tự S chỉ gồm các chữ cái in
hoa và kí tự trắng. Một từ trong xâu S là một dãy kí tự liên tiếp không chứa kí tự trắng, giữa
các từ ngăn cách với nhau bằng kí tự trăng. Biết răng trong xâu S không có hai kí tự trắng nào
đi tiền nhau, cũng không có kí tự trắng ở đâu và cuối xâu.

Chẳng hạn: xâu 'TOAN TIN' là xâu người dẫn chương trình đưa cho ứng cử viên, xâu
này có hai từ là: “TOAN' và “TIN' được sắp xếp theo thứ tự từ điển là: “TTN TOAN'?

Yêu cầu: Cho biết xâu S mà người dẫn chương trình đưa cho các ứng cử viên. Hãy đếm
số lượng từ trong xâu S và sắp xếp các từ này theo thứ tự từ điền,

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TRIEUPHU.INP chỉ có một dòng duy nhất ghi xâu §
có độ đài không quá 255 kí tự.

Kết quả ra: Ghi vào tệp văn bản TRIEUPHU.OUT có dạng:

- Dòng thứ nhất ghi số lượng từ trong xâu S.

pdf 4 trang thanhnam 08/03/2023 5960
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Tin học - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_thcs_cap_tinh_nam_hoc_2014_2.pdf