Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Có đáp án)

(Bản scan)

Part I. Jenny and Ben are talking about flÙm awards. You will hear the conversafion IwÍce,
Decide {ƒ each sentence is true (T) or fnlse (F). Wrile pour aNSWers on (te ansuer sheet.

1. Jenny ísn°t keen on the Oscars.

2. Ben isn°t a fan of the Oscars.

3. Ben doesn”t watch American blockbusters.

4. Jenny thinks the film awards are the most important thỉng about the Oscars.

5. Ben doesn't like the Golden Globe Awards.

6. Ben isn`t going to watch most ofÍ the Oscars.

pdf 24 trang thanhnam 08/03/2023 4841
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2018-2019 môn Tiếng Anh - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_thcs_cap_tinh_nam_hoc_2018_2.pdf